Meldpunt Schuldhulpverlening Almere

Gronings beschermingsbewind succesvol

Sinds 2018 voert de gemeente Groningen het beschermingsbewind – een maatregel waarbij de financiële boekhouding van een inwoner wordt overgenomen – zelf uit. Na drie jaar constateert de gemeente dat de aanpak kosten bespaart en de kwaliteit van de hulpverlening verbetert. 

Externe bewindvoerders
Inwoners van de gemeente Groningen die onder beschermingsbewind worden gesteld, bijvoorbeeld vanwege problematische schulden, kunnen sinds maart 2018 alleen nog maar een bewindvoerder van de gemeente zelf krijgen. Voorheen kon dat ook worden uitgevoerd door externe bewindvoerders, die via de bijzondere bijstand door de gemeente werden betaald. Het doel van de nieuwe Groningse aanpak was om de oplopende kosten van het beschermingsbewind terug te dringen, de kwaliteit van de hulp te verbeteren en inwoners meer financieel zelfredzaam te maken.

Succesvol
Volgens het Groningse college is die verwachting waargemaakt. 'Het Groningse beschermingsbewind is bepaald succesvol te noemen', schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Zo heeft de gemeente de regie op de bewindvoering weer terug. Ook zijn inwoners meer zelfredzaam geworden, wat te zien is aan een toename van de inzet van budgetbeheer (een lichtere vorm van hulp) in plaats van beschermingsbewind.

Lees verder het artikel van Adriaan de Jonge in Binnenlands Bestuur