Meldpunt Schuldhulpverlening Almere

Aanbellen en daarna samen die schoenendoos doorspitten

De inzet van ervaringsdeskundigen bij de gemeente Utrecht

Interview met Marijke Braams, senior programmamanager, gemeente Utrecht in de nieuwsbrief van Movisie

De gemeente Utrecht begon in 2019 met de inzet van ervaringswerkers bij de Actie Agenda Utrechters Schuldenvrij. Programmamanager Marijke Braams vertelt over hoe de inzet van ervaringswerkers gestalte kreeg. En er breed draagvlak was voor de meerwaarde van hun inzet. ‘Het lukt hen om Utrechters in beweging te krijgen in situaties waarin dit onze gemiddelde ambtenaren vaak niet lukt.’ 

‘Het begon zo’n drie jaar geleden’, opent Marijke Braams het gesprek. Braams werkte net als programmamanager en was verantwoordelijk voor de inzet van ervaringsdeskundigheid bij schulden in de gemeente. In chronologische volgorde schetst ze welke gebeurtenissen en aspecten een belangrijke rol hebben gespeeld in wat in Utrecht gestalte heeft gekregen: de inzet van zes ervaringswerkers op het onderwerp schuldhulpverlening. Een groot draagvlak binnen de organisatie en bij de samenwerkingspartners. Het vertrouwen dat er structureel budget is voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. En bovendien de overweging dat binnen andere domeinen van de gemeente ook ervaringswerkers van waarde kunnen zijn.

Aanbellen en daarna samen die schoenendoos doorspitten

Na ongeveer een half jaar werd volgens Braams duidelijk dat Rob één ding wilde en daar vooral goed in was. Het praktische ondersteuning bieden aan inwoners op weg naar een schuldentraject. ‘Rob wilde ze opzoeken, aanbellen, zijn hulp aanbieden. We hebben gezegd: “Ga dat maar doen”. We hebben de functie ingebed in de ambtelijke organisatie.’ (...) Rob kreeg vanaf het begin, van de gemeente, de ruimte om te doen wat hij wilde doen. Dat was bij de mensen langs gaan. Die facilitering en dat mandaat vanuit de gemeente is erg belangrijk. We kregen in de Actie Agenda volledige vrijheid. Belangrijk is natuurlijk dat we extra middelen hebben gekregen.

Tot voor kort ging Utrecht als volgt te werk bij de aanpak van schulden: als iemand zich meldde met problematische schulden en er iets aan wilde doen dan volgde er een ‘driegesprek’ tussen de betreffende inwoner, de buurtteammedewerker en een medewerker van schulddienstverlening. Er werd dan gekeken naar de precieze situatie en of de betreffende inwoner in aanmerking kwam voor een schuldregeling. Braams: ‘Het lukte ons onvoldoende om inwoners echt uit de schulden te begeleiden. We verloren zes van de zeven inwoners uit beeld. Het is mooi om te zien dat het ervaringsdeskundigen wel lukt om hen vast te houden en te begeleiden naar een schuldenvrije toekomst.’ 

Het percentage inwoners dat succesvol aan een schuldentraject deelneemt, ligt nu veel hoger. Het is nog niet optimaal stelt Braams, maar niettemin: ‘het is absoluut een pré van de ervaringswerkers die vanuit hun eigen ervaring mensen kunnen motiveren, overhalen en overtuigen dat het hen gaat helpen wanneer ze een schuldregeling treffen. Ze zijn van grote waarde bij het overbruggen van de kloof tussen lokale overheid en burger.’ 

Deze fragmenten komen uit een bericht van Movisie. Lees verder het artikel