Meldpunt Schuldhulpverlening Almere

Gesprek over geld moeizaam bij mensen met een lvb

Hulpverleners van mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben de neiging om vragen over geld, geldzorgen en geldproblemen uit de weg te gaan. Als we afstand nemen van dit specifieke onderzoek, kunnen we ons afvragen of deze blinde vlek zich niet veel breder, bij alle burgers speelt die zich schamen voor geldzorgen, en hulpverleners die dit een moeilijk onderwerp vinden.

Promovenda Charlotte Albers van de Universiteit van Amsterdam onderzocht de waarde van geld voor jonge mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb). Die blijkt heel belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde. Hulpverleners zouden daarom vaker het gesprek over geld aan moeten gaan.

De uitspraak ‘praat maar niet over geld, dan breekt de pleuris uit’ komt van een begeleider van een woonlocatie, in de beginfase van het veldwerk van Albers promotieonderzoek. Het triggerde de onderzoeker: tot dan toe was haar blik breed geweest, maar deze opmerking scherpte de focus aan. ‘Geld was kennelijk een beladen onderwerp. Ik merkte het steeds: ging het over geld, dan werd het al heel snel emotioneel.’ 

Lees het artikel op de website van Movisie