Meldpunt Schuldhulpverlening Almere

Naar nul huisuitzettingen: zo kan het!

Uit de nieuwsbrief van Movisie:Naar 0 huisuitzettingen: zo kan het! | Movisie 

Het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstand is de afgelopen jaren sterk gedaald; van ruim 8000 huisuitzettingen in 2016 naar ongeveer 3000 in 2020. Het voorkomen van huisuitzettingen wegens huurschuld is inmiddels de norm. Toch zijn we er nog niet. De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021, die vroegsignalering van schulden tot wettelijke taak voor gemeenten heeft gemaakt, vormt een impuls tot een verdere daling. Maar hoe? Op 31 maart 2022 vond de bijeenkomst plaats: Naar 0 huisuitzettingen: zo kan het!

Marc Räkers (organisator en publicist Stichting Eropaf!): ‘Voorkomen dat mensen hun huis verliezen, maar vooral ook hun thuis, sociale netwerk en maatschappelijke betrokkenheid is in het belang van iedereen. Ondanks dat we afgelopen jaren veel huisuitzettingen wegens huurschulden hebben kunnen voorkomen, zijn dit er nog altijd 3000 te veel. Nu zowel private als sociale verhuurders verplicht zijn om huurachterstanden te melden, wordt het zaak dat gemeenten de opvolging van deze signalen goed gaan organiseren. Alleen zo kunnen we het aantal huisuitzettingen naar 0 krijgen.’

Eén jaar wettelijke verplichting tot vroegsignalering

Tijdens de bijeenkomst neemt Larissa van Es van Divosa ons mee in de resultaten van één jaar wettelijke verplichting tot vroegsignalering van schulden. Hoe gaan gemeenten hiermee om? ‘Per 1 januari 2021 is vroegsignalering als wettelijke taak opgenomen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Hiermee is een grondslag ontstaan voor het uitwisselen van gegevens tussen de zogeheten vaste lasten partners, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers, woningverhuurders en zorgverzekeraars en gemeenten. Particuliere verhuurders vallen ook onder de Wgs. Voor alle verhuurders geldt dat voordat een signaal afgegeven kan worden aan de gemeente, er een sociale incasso moet hebben plaatsgevonden. De sociale incasso houdt in dat de verhuurder ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering heeft gestuurd, zich heeft ingespannen om in persoonlijk contact te treden met de huurder en de huurder heeft gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening. Dit moet door gemeenten binnen 28 dagen worden gedaan aan een inwoner. Hoe gemeenten dit doen mogen zij zelf bepalen.’

Bij het artikel zit ook een uitgebreid bestand in .pdf met meer informatie. Lezenswaard.

En een filmpje met een vlog van Jan de Vries over het recht op huisvesting: Een huisuitzetting mag mensenrechtelijk nooit!

Voor het hele artikel zie: Naar 0 huisuitzettingen: zo kan het! | Movisie