Meldpunt Schuldhulpverlening Almere

Ombudsman: sociaal minimum niet toereikend

Het sociaal minimum is volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen niet toereikend. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen gemeenten, onder meer bij de inkomensgrenzen die zij hanteren. De plannen voor de verhoging van het minimumloon en de uitkeringen zijn volgens Van Zutphen niet afdoende om de problemen te verhelpen. Hij dringt daarom aan op een meer actieve en sociale overheid.

Dit staat in zijn uitgebreide rapport Sociale minima in de knel. ‘Iedereen moet mee kunnen doen. Maar zover is het nog steeds niet. Zolang mensen in financiële problemen zitten, kunnen ze niet aan hun toekomst werken.’ De ombudsman schrijft dat er grote verschillen tussen gemeenten zijn, onder andere bij de inkomensgrenzen die zij hanteren. De vraag of iemand kan rondkomen, hangt nu teveel af van zijn toevallige woonplaats.

In het artikel op Gemeente.nu staat ook een verwijzing naar een waaier met knelpunten, die een helder en zorgwekkend overzicht geeft, zoals hieronder afgebeeld. 

Lees verder het artikel met verwijzing naar twee achtergrond documenten op Gemeente.nu