Meldpunt Schuldhulpverlening Almere

Vrijstelling giften bij bijstand in Almere

Wie giften krijgt én een bijstandsuitkering hoeft dat niet altijd meer te rapporteren.

 De raad besloot in de wegingstafel dat hierover gestemd kan worden zonder te vergaderen. Dit onderwerp komt bij de eerstvolgende plenaire vergadering in stemming.

Waar gaat het over?

Inwoners die bijstand ontvangen, moeten nu alle giften en vergoedingen die ze van anderen krijgen (en die bestemd zijn voor het algemene levensonderhoud) rapporteren aan de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Almere. Dat is een door het Rijk vastgestelde handelswijze. De gedachte is dat als ze geld krijgen van anderen, dan hoeft de gemeenschap er niet voor te betalen. Maar er is een grens. Als het om weinig geld gaat, behouden ze gewoon hun bijstandsuitkering. Die grens heet 'giftendrempel', landelijk is dat 1.200 euro. In sommige gemeenten is de drempel hoger.

Op dit moment moeten de bijstandsgerechtigden alle giften rapporteren. Ook al zijn die bij elkaar opgeteld jaarlijks minder dan 1.200 euro. Dat kost hen niet alleen veel tijd, maar geeft de mensen ook veel zorgen en stress. Het voorstel is om die rapportageplicht te veranderen. Alleen als bijstandsgerechtigden méér ontvangen dan het drempelbedrag moeten ze dat melden.

Er wordt dus pas op 6 juli over gestemd, en hopelijk is het dan een besluit.

Zie het nieuwsbericht van de Raad van Almere