Meldpunt Schuldhulpverlening Almere

Zorg aan huis is emancipatie

Een artikel met een opmerkelijke boodschap is gepubliceerd door Movisie: 

‘Zorg aan huis bieden is geen bezuiniging, maar teken van emancipatie’

Dat mensen met een zorgvraag vaak thuis blijven wonen, komt in de meeste gevallen voort uit hun eigen voorkeur, stelt lector Rick Kwekkeboom. Sociaal professionals moeten zich hiervan bewust zijn. Het zien van 'zorg thuis' enkel als een bezuinigingsmaatregel leidt tot cynisme en passiviteit.

Ouderen die thuis blijven wonen terwijl ze zich niet alleen kunnen redden. Meer verwarde mensen op straat. Anderen met een verstandelijke beperking die wegkwijnen in een eigen appartement, terwijl ook zij in een instelling hadden kunnen wonen. Zijn dit de onvermijdelijke gevolgen van een overheidsbeleid dat het accent legt op terugdringen van opname? Nee, zegt Rick Kwekkeboom, lector Langdurige zorg en ondersteuning aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het ‘thuis blijven wonen’ is iets wat veel mensen met een zorgvraag zelf graat willen. Die staat los van de inzet van beleidsmakers om via deze route te snijden in de uitgaven voor de zorg.

Veel mensen met een zorgvraag geven namelijk zelf de grote voorkeur om zelfstandig te leven en wonen. Dat dat nu vaak het geval is, is de uitkomst van een langdurig emancipatieproces, doceert Kwekkeboom.

We moeten ons realiseren dat het de betrokkenen zelf waren die om eigen regie en zelfredzaamheid hebben gevraagd. Ze willen zo mogelijk zelfstandig blijven wonen en regie houden over hun leven en relaties. Ze willen uiteraard wel passende ondersteuning. Daar moeten sociaal werkers zich op richten: hen helpen om zo goed mogelijk aan de samenleving deel te nemen en eigen regie te houden.’

Dat er bij de huidige ondersteuning veel misgaat, is zonneklaar. ‘Er is op dit moment heel weinig ondersteuningsaanbod voor mensen met een zorgvraag die thuis wonen. 

Terwijl er ook behoefte is aan steun op het grensvlak van gezondheid en sociaal leven. Een wijkverpleegkundige gaat niet langs met de vraag ‘Hoe kan ik je helpen bij het terugkrijgen van je eigen regie?’ Daar ligt een mooie taak voor sociaal werkers.’

Lees het hele artikel op de website van Movisie: ‘Zorg aan huis bieden is geen bezuiniging, maar teken van emancipatie’ | Movisie