Meldpunt Schuldhulpverlening Almere

Nieuws

Hier publiceren we actuele bevindingen en achtergrond informatie over Schuldhulpverlening en problematische schulden. 

Voor achtergrond informatie kunt u ook onze pagina met Verwijzingen en links bezoeken.

 

 

De situatie lijkt erg op de toeslagenaffaire

Een jaar geleden was de ophef groot toen een vrouw in Wijdemeren duizenden euro’s bijstand moest terugbetalen omdat ze boodschappen van haar moeder kreeg. Wat is er sindsdien veranderd?

Lees het artikel in de Groene van Karlijn Kuijpers en Marieke Rotman 

Op 27 december 2020, als het kerstdiner net achter de kiezen is, verschijnt een kort bericht op het specialistische blog schuldinfo.nl. ‘Bijstand teruggevorderd vanwege ontvangen boodschappen van moeder’. Het artikel gaat over een vrouw in de Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren die in de bijstand zit en elke week een tas boodschappen van haar moeder krijgt: wekelijks twee broden, een doos met acht stukjes vlees, twee dozen eieren, wc-papier en koffie. De vrouw zegt haar boodschappen niet zelf te kunnen betalen omdat ze bijna haar hele uitkering kwijt is aan vaste lasten. Toch vordert de gemeente ruim zevenduizend euro bijstand terug.

Het bericht veroorzaakt landelijke ophef. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen tweet: ‘Hoe een overheid een monsterlijke machine kan worden die mensen kapot maakt.’ ‘Nederland is ziek’, twittert PVV-leider Geert Wilders. ‘De overheid heeft dus helemaal niets geleerd van het toeslagenschandaal.’ Volgens PVDA-Kamerlid Gijs van Dijk is dit een voorbeeld van ‘de overheid tegen de mensen’, in plaats van ‘de overheid voor de mensen’.

Lees verder

Het verhaal van een stofzuiger

Niet helemaal een verhaal over schuldhulpverlening, maar wel een verhaal over het ontsporen van dienstverlening in de bijstand. En daarvan kan de schuldhulpverlening ongetwijfeld ook veel leren.

Bron: Movisie

Hanny Heuvelink is uitkeringsgerechtigde. En na een ontwapenend optreden bij Op1 is zij het symbool geworden van hoe de menselijke maat in de bijstand uit beeld kan raken. Hanny: ‘Velen kijken nu met andere ogen naar mensen met een uitkering, dus ik heb wel wat bereikt.’

In ‘De stofzuiger van Hanny’ analyseert socioloog Thomas Kampen, scherp en aangrijpend, wat er mis kan gaan in de bijstand. Hanny is de Tilburgse uitkeringsgerechtigde Hanny Heuvelink, die na een ontwapenend optreden bij het TV-programma Op1 het symbool werd van hoe de menselijke maat in de bijstand uit beeld kan raken. Movisie interviewde Hanny over ‘haar’ boek.

Lees verder bij Movisie

Kun je wel rondkomen van een bijstandsuitkering?

Bron: Volkskrant 

Voor de gemiddelde bijstandsontvanger is een gratis tas boodschappen soms echt nodig. Want de bijstand blijkt vaak maar nét voldoende te zijn.

uit het artikel: (...) Zo ontvangt een alleenstaande ouder van 18 slechts 261 euro per maand, want de (groot)ouders zijn wettelijk gezien nog financieel verantwoordelijk. Een stel met kinderen krijgt zo’n 1.500 euro per maand. 

Dat is niet genoeg om van rond te komen, was in november vorig jaar de conclusie van een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het is voor 18-jarigen onmogelijk om bijvoorbeeld zelfstandig te wonen met de uitkering. Gezinnen met twee of meer kinderen komen volgens hen maandelijks zeker tientallen euro’s tekort. Ook voor veel andere bijstandsgerechtigden is het maandelijkse bedrag dat ze krijgen simpelweg niet genoeg, aldus het instituut.

(...)

Het Nibud waarschuwt dat zonder een verhoging van de bijstandsuitkering veel Nederlanders in geldproblemen komen. Nu mensen het door de coronacrisis financieel zwaarder hebben, is dat probleem alleen maar urgenter geworden.

Lees verder: klik hier

 

Meldpunt Schuldhulpverlening gelanceerd

Almere Deze Week besteedt aandacht aan de lancering van het Meldpunt Schuldhulpverlening Almere.

Het ombudsteam RoodGroen - een samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA – is een meldpunt begonnen voor schuldenproblematiek. Esther Hagelaar (GroenLinks) en Jeroen Deben (PvdA) vertellen er over.

“De schuldenproblematiek in Almere is groot”, zegt Deben, “bij het ombudsteam krijgen we er veel meldingen over. Met het meldpunt almere.meldpuntschulden.nl willen we de problemen die er spelen bij de schuldhulpverlening inventariseren.”
“Het gaat dan om een inventarisatie van knelpunten die bij het ombudsteam binnenkomen. We willen kijken of er een patroon in zit”, vult Hagelaar aan. “Als dat zo is kunnen GroenLinks en de PvdA dat samen agenderen in de gemeenteraad om tot oplossingen te komen. We roepen dan ook iedereen op die vastloopt in de schuldhulpverlening zich te melden zodat we daar wat aan kunnen doen.”

lees verder bij Almere Deze Week van 16 december

Lees ook het film bericht op Omroep Flevoland - Nieuws - Nieuw meldpunt voor hulp bij schulden en klachten schuldhulpverlening

toeslagenaffaire: herstel vertrouwen in overheid

Wethouder Froukje de Jonge: ‘Ik wil weer kunnen vertrouwen op de overheid’

Werkconferentie ‘Bouwen aan vertrouwen’ in Almere

De Kinderopvangtoeslagaffaire heeft zichtbaar gemaakt dat het vertrouwen tussen overheid en inwoners onder druk staat. Signalen van inwoners zijn te lang niet gehoord of genegeerd waardoor inwoners in de knel zijn gekomen. De gemeente Almere organiseert binnenkort een werkconferentie met het thema ‘Bouwen aan vertrouwen’ om samen met gemeentelijke beleidsmakers, professionals en ervaringsdeskundigen in de spiegel te kijken. Aan het woord is Froukje de Jonge, wethouder sociaal domein gemeente Almere, initiatiefnemer van de conferentie.

‘Almere heeft een groot aantal gedupeerden. Het is een groot issue hier en ondertussen heb ik behoorlijk wat gedupeerden gesproken. Ik realiseerde me: als ik deze mensen eerder had ontmoet had ik ze waarschijnlijk niet geloofd. Stukken die kwijtraken bij de Belastingdienst? Door de rechter in het ongelijk gesteld? Nee, ik zou gedacht hebben: er klopt vast iets niet. Maar hun verhaal klopte wel.’

Lees verder het bericht op de website van Movisie

Regie op gegevens ten behoeve van schuldhulpverlening

Mensen met schulden weten vaak niet hoe ze er financieel voorstaan. Dat beperkte inzicht maakt het lastig om uit de schulden te komen. Bovendien zijn schulden niet alleen vervelend voor mensen met schulden zelf, ze leiden ook tot maatschappelijke kosten. Uitvoeringsorganisaties en gemeenten zijn daarom de pilot ‘Regie op gegevens voor schuldhulpverlening’ gestart. Binnen de pilot wordt gewerkt aan een manier om schuldgegevens gestandaardiseerd aan te bieden. En er vindt onderzoek plaats naar apps die inzicht bieden.  

Lees meer op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG Realisatie

Met een heldere weergave van de stappen die iemand met schulden doorloopt in de presentatie 'hulp bij schulden', naar voorbeeld van Alphen aan de Rijn

Iedere maand een kaartje.....

Elke maand een kaartje van de gemeente......
Sinds kort valt bij ruim honderd inwoners van de gemeente Nissewaard elke maand een kaatje op de deurmat. De tekst op de voorkant: 'Hallo, hoe gaat het? ' De achtergrond verandert elk seizoen, op de meest recente variant prijkt een vrolijke verzameling herfstbladeren. Op het eerste gezicht is het niet te zien dat de gemeente de afzender is. Maar wie het kaartje omkeert, vindt een vriendelijke en vrijblijvend aanbod voor hulp bij financiële problemen, met het telefoonnummer van de gemeente erbij. De kaart gaat naar inwoners die een betalingsachterstand hebben op een van de vaste lasten.
Lees verder het artikel van BinnenlandsBestuur

Het voorkomen van huisuitzettingen bij particuliere verhuur

Ondanks afspraken over ‘geen huisuitzettingen in coronatijd’, waren er in 2020 toch 3.100 huisuitzettingen. Hiervan werden 1.700 huurders door woningcorporaties uit hun huis gezet en zo’n 1.400 uit hun particuliere huurwoningen. Het voorkomen van uitzettingen wegens betalingsachterstanden gaat dus zeker niet alleen de corporatiesector aan.

Lees verder bij Movisie

Financiële problemen werken vaak verlammend

Onderzoek pleit ervoor eerst financiële problemen aan te pakken bij mensen met issues op meerdere vlakken. Door eerst grip te creëren op financiële problemen ontstaat vaak meer ruimte om aan de andere issues te werken. Dit blijkt uit een onderzoek met als titel ‘Niet over, maar met’, uitgevoerd door Tranzo Tilburg University, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en Sterker sociaal werk. Een van de belangrijkste uitkomsten is de noodzaak voor een sterkere verbinding tussen professionals in zorg & welzijn en werk & inkomen.

Via de onderstaande  link kunt u verder lezen over dit onderwerp:  

Bron: Financiële problemen werken vaak verlammend (sterker.nl), de achterliggende organisatie verleent diensten op het gebied van maatschappelijke werk in de regio Nijmegen.

Ervaringsdeskundigen bij schuldhulpverlening

Theory of change interventie Ervaringsvrijwilligers

Binnen het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’ is ervaringsdeskundigheid één van de centrale thema’s. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigheid positief kan werken bij het (vroeg) signaleren en aanpakken van schulden. In deze Theory of Change (ToC) bespreken we de werkzame bestanddelen van drie interventies die werken met zogenoemde ervaringsvrijwilligers, te weten de BuurtWerkKamer in Amsterdam en Utrecht, de inzet van ervaringscoaches door de gemeente Gouda en Stichting Kernkracht (dit is een gezamenlijke pilot) en het Platform Financieel Vrijwilligers in Utrecht.

Deze Theory of Change (ToC) is opgesteld in het kader van het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’. In dit project wordt onderzoek gedaan naar het bereik en de effectiviteit van interventies voor mensen met betalingsachterstanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een breed consortium. Meer informatie over het project is hier te vinden. U kunt hier ook een artikel downloaden over dit onderwerp.

Bron: Publicatie Eerder uit de Schulden: Ervaringsvrijwilligers - schuldenenincasso.nl